FANDOMUniversalromantikken (1800-1807), er en delperiode i romatikken, hvor grundtanken bag er, at der er en dybere mening med alt man foretager sig og at gud, eller andre guder, er over sit skaberværk. Når vi oplever verden som splittet og har svært ved at se meningen med tingene, er det, fordi vi anlægger en forkert, rationel synsvinkel. I virkeligheden kan man i intuition, drøm og anelse se de enheds bånd, der knytter alting sammen.

Et grundtræk i romantikken er, at den nationale fortid bliver idealiseret på bekostning af nutidens spittelse og forfald. Det centrale begreb er ordet guldalder, som var en storslået tid, hvor guderne var på jorden. Romantikken skal skabe grundlaget for en ny guldalder. 

Forfattere under universalromantikken: 

  • H. C. Ørsted
  • Adam Oehenschläger
  • H. C. Andersen