FANDOM


Romantisme (I Danmark den toneangivne litterære retning fra 1830-1850). Kendetegnet for romantismen er, at den dyrker en ekstrem individualisme og søger til bunds i menneskesjælen. Samtidig udtrykkes en skærpet sans for begrebet tid, forstået således, at alle begivenheder er midlertidige og alle tilstande foreløbige. I modsætning til traditionel romantik, er romantismen provokerende og dæmoniserende. I romantismen omsmelter man det hæslige til skønhed, og forener modsætningerne uden at ophæve dem. Splittelsen er grundmotivet i al romantisme, skønheden er målet. Af danske forfattere, der udtrykte sig via romantismen, kan nævnes: Christian Winther, Emil Aarestrup, H.C. Andersen og Søren Kirkegaard.