FANDOM


Danmark1

Nationalromantikken kan spores tilbage til 1802, men havde sin blomstringstid i 1813-1848.

Perioden er udsprunget på grund af den danske krise, da københavn blev bombarderet i 1807.

Nationalromantikkens betydningEdit

Det er den litteratur, der dyrker nationaliteten: Kongen, kirken, nationen og familien. Perioden er stærkt præget af national kærlighed og med fokus på at vække den nationale bevisthed.

Den skiller sig derfor ud fra universal romantikken, ved at have fokus på nationaliteten, frem for individet.

Adam Oehlenschläger var den største digter af nationalromantikken, som blandt andet har skrevet nationalsangen "Der er et yndigt land". Den er et godt eksempel på nationalromatikkens litteratur, der er kendt for at have frodige beskrivelser af det danske landskab og den danske kultur. Dette gav fokus på andre værdier end dem Danmark havde før de blev bombarderet.