FANDOMDobbeltgængermotivet dukkede op som et nyt tema i romantikken. Dobbeltgængermotivet hører til den mere dunkle side af romantikken, der afsøger livets skyggesider og sjælens randområder. Dobbeltgængermotivet betyder at personligheden er splittet mellem den konventionelle borgerlige dagsside, og en skjult eller fortrængt natside. Man kalder denne romantik for gotisk, da dobbeltgængermotivet udfolder sig i gotiske områder. I den gotiske romantik opstår genren gyser, som ofte hænger sammen med dobbeltgængermotivet.