FANDOMBiedermeier

Biedermeier var en stilperiode der satte sit præg på litteratur, kunst, musik, arkitektur og interiør. Perioden er primært fremherskende i Centraleuropa, der er mange meninger om hvornår denne periode var aktiv, men generelt siges det at den varede fra 1820 til 1870. Den overordnede stil i perioden var stærkt præget af realisme og hjemlig idyl, men der var også en vis grad af romantik tilbageholdt i denne periode. I Biedermeierkulturen blev der søgt mod harmoni, i form af den tryghed der udspringer fra et tæt samfund fyldt med familie og nære venner. Denne kultur var også stærkt konfliktsky, og undsagde sig for en hver pris konflikt og kamp. Ordet Biedermeier blev først offentligt kendt og brugt omkring år 1900, det stammer fra en kort række af satiriske digte, skrevet af makkerparret Ludwig Eichrodt og Adolph Kussmaul. Disse, når de skrev sammen, brugte pseudonymet Gottlieb Biedermeier. Selve udtrykket Beidermeier blev første gang brugt i et digt fra 1855, og blev som sagt først alment kendt omkring år 1900. En person der var inspireret af Biedermeierkulturen var kendetegnet som småborgerlig, lidt af en ignorant der bare ønskede at passe sig selv,  relativt ligeglad med den omkringliggende verden.